Welkom op de website van de protestantse gemeente
van Nij Beets

 

Ons resten geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

(1 Korintiërs 13: 13)


Deze bekende woorden uit het loflied op de liefde van Paulus zijn het uitgangspunt van het werk in onze gemeente.
We leven als gemeente uit het geloof in de liefde van God. Hij wil ons ontmoeten in zijn liefde en zo hebben wij Hem leren kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Op geheel eigen en steeds nieuwe wijze kunnen wij God tegenkomen in ons leven en in de wereld. De Bijbel vertelt ons hoe Gods Heilige Geest in deze wereld actief is als wind, die nooit stilstaat, maar altijd weer mensen en dingen in beweging zet. De Bijbel vertelt ook over de liefde van God, waarmee Hij in Jezus naast ons is komen staan en ons heeft meegenomen op de weg naar zijn toekomst. Een weg, die voor ons ligt in de kerk en hier op aarde, maar perspectieven opent die daar ver bovenuit gaan.
Geloof, hoop en liefde, deze drie woorden zijn de basis. In de gemeente zijn het als het goed is levende woorden. Woorden, die een stevig fundament zijn, maar tegelijk ook een weg wijzen. Woorden, die wanneer ze uitgesproken worden ook daden oproepen.

Ons geloof in Gods liefde is wat we met elkaar willen beleven op zoveel verschillende manieren. In de kerkdiensten, in het pastoraat, in gespreksgroepen en jeugdwerk.
Vanuit dit geloof mogen we hoop hebben op de toekomst van God. Het mag ook steeds opnieuw hoop geven bij alles wat we in de gemeente doen, omdat we weten dat het nooit zinloos is. Wij mogen en kunnen meewerken aan Gods Koninkrijk en daarbij mogen we weten dat God op onverwachte en verrassende manieren werkt in deze wereld.

U bent van harte welkom om met ons mee te doen.

 

De kerkenraad van
de Protestantse Gemeente
van Nij Beets

 

Ds. Jaap Vlasblom

 

Sinds 3 november 2013 is Jaap Vlasblom predikant in de Protestantse Gemeente van Nij Beets

Als introductie een stukje uit een interview met Bart Ledegang voor het Dorpsblad ‘De Nijs Beetster’ (November 2013). Dit gedeelte gaat over de uitdagingen, die ik in mijn werk in Nij Beets zie: ‘Jeugd is er nog volop. Maar hoe houd je die bij de kerk? Hier en daar zijn toch wat lege plekken ontstaan in de kerkbanken. Jaap zegt: ‘Vroeger was de kerkgang nog onomstreden: je ging zondag naar de kerk en daarna keek je wat je nog meer ging doen. Tegenwoordig is de kerkgang één van de keuzes in het weekend naast sport, familiebezoekjes en uitjes. Het is geen vaste waarde meer. Maar tegen dit gevoel valt niet op te preken. Ik wil wel mijn uiterste best doen om met de reacties en opmerkingen van de mensen aan de slag te gaan. Spreek me ook gerust aan als dingen beter kunnen.’ In ieder geval ligt er ook een uitdaging om ‘predikant voor het dorp’ te zijn. ‘Waar het kan wil ik contacten en verbindingen leggen,’ vertelt Jaap. ‘Met persoonlijke aandacht voor de mensen. Ik ben er al wel achter gekomen dat ik een echte dorpsman ben. Je maakt toch sneller contact dan in een stad en van daaruit hoop ik ook een beter contact te maken. ’

foto gemaakt door Jeroen Taalman

Predikant met bijzondere opdracht

 
De Protestantse Gemeente van Nij Beets is sinds 20-05-2007 verbonden met ds. mw. Annemarie Klomp- Hogeterp als predikant met bijzonder opdracht. De bijzondere opdracht betreft: Geestelijk Verzorger bij Talant, een organisatie voor zorg en ondersteuning bij mensen met een verstandelijke beperking.
 
Als Geestelijk Verzorger bij Talant heeft ds. Annemarie Klomp- Hogeterp een vijftal aandachtsgebieden. Dit zijn:
  • Vieringen: organiseren en voorgaan in kerkelijke vieringen, zintuiglijke vieringen op de woningen, afscheidsvieringen bij overlijden.
  • Integratie: cliënten helpen hun plekje te vinden in de kerk of andere geloofsgemeenschappen waar zij bij (willen) horen.
  • Ondersteuning bij verlies: cursussen voor begeleiders waarin aan bod komt hoe je cliënten in hun laatste levensfase kunt begeleiden en hoe je cliënten kunt ondersteunen bij verwerking van verlies. Individuele begeleiding van cliënten bij verlies van een geliefde mens of huisdier, van een vertrouwde woon- of werkplek, van een vriend die verhuisd is enz…
  • Levensvragen: cursussen voor teams en cursussen voor cliënten bij vragen als ‘Ik moet steeds huilen, maar ik weet niet waarom’, Wat gebeurt er met mij als ik dood ben?’, ‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat een begeleider mij serieus neemt?’, ‘Hoe herken ik eenzaamheid bij mijn cliënt en kan ik daaraan doen voor hem/haar?’, enz….
  • Ethiek: cursussen rondom vragen als ‘Hoe om te gaan met cliënten en verwanten?’, ‘Wat versta ik onder collegialiteit?’, ‘Wat is professionaliteit?’. Kortom, wat is goed handelen in de zorg?
  • Ds. Annemarie Klomp- Hogeterp is maandelijks de voorganger in de Trefpuntvieringen die gehouden worden op locatie ‘De Wissel’ in Beetsterzwaag. Het adres is ‘Het Trefpunt’, de Wissel 1, 9244 EW Beetsterzwaag. De Trefpuntvieringen beginnen om 10.30 uur en worden drie maal per maand gehouden. Bij deze Trefpuntvieringen bent u van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u mailen met
a.klomp-hogeterp@talant.nl
of
bellen 06- 83257384

Ds. Annemarie Klomp - Hogeterp