ACTIEF.
 


In deze map vindt u de commissies die actief in onze gemeente aan het werk zijn:

 

* Catechisatie

* Clubs

* Commissie Iepen Doarren Diensten

* Commissie Kerk en Israël

* Commissie N.B.G. en Zending

* Diaconie

* Kerkcafé

* Kindernevendiensten

* Oppas

* Tienerdiensten

* Zendingscommissie