Catechese-Club voor jongeren van het VO.
 
 
Voor de klassen 1, 2, 3 en 4 van het voortgezet onderwijs is er om de week op de vrijdagavonden van 19.30-21.00 uur Catechese-Club (C-C) in jeugdhonk De Rank 
Voor de pauze zijn we bezig met wat het betekent te geloven in deze tijd en alles wat daar bij komt kijken en na de pauze doen we andere leuke activiteiten.
De leiding van deze Catechese-Club is in handen van: ds. Jaap Vlasblom , Mirjam Molema, Elske Stoker en een aantal ouders, die bij toerbeurt meedraaien.
 
Het doel van deze avonden is: elkaar ontmoeten en verbinding zoeken door: leuke activiteiten te ondernemen, plezier te maken, respectvol met elkaar in gesprek zijn en met elkaar omgaan, na te denken over het geloof en alles wat er in jouw dagelijks leven gebeurt.
Dit alles vanuit de bijbelse visie:
ELK MENS IS UNIEK, GELIEFD EN ZEER WAARDEVOL. DUS JIJ OOK!
 
De data staan op de agenda van de gemeente.