Catechese-Club voor jongeren van het VO.
 
 
Voor de klassen 1, 2, 3 en 4 van het voortgezet onderwijs is er op de vrijdagavonden van 19.30-21.00 uur Catechese-Club (C-C) in jeugdhonk De Rank 
De ene week voor de groep van klas 1 en 2, de andere week voor klas 3 en 4
Voor de pauze zijn we bezig met wat het betekent te geloven in deze tijd en alles wat daar bij komt kijken en na de pauze doen we andere leuke activiteiten.
De leiding van deze Catechese-Club is in handen van: Nynke Stallinga
 
Het doel van deze avonden is: elkaar ontmoeten en verbinding zoeken door: leuke activiteiten te ondernemen, plezier te maken, respectvol met elkaar in gesprek zijn en met elkaar omgaan, na te denken over het geloof en alles wat er in jouw dagelijks leven gebeurt.
Dit alles vanuit de bijbelse visie:
ELK MENS IS UNIEK, GELIEFD EN ZEER WAARDEVOL. DUS JIJ OOK!