Catechisatie.
 

 

Beste jongere,

Ik wil je van harte uitnodigen voor de catechese.

De catechese is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken.

De bedoeling is om dit seizoen dertien keer op een woensdagavond in De Doarpstsjerke bij elkaar te komen. 

We gaan dit jaar tijdens de catechisatie aan de gang met actuele onderwerpen, waarbij we ons steeds zullen afvragen wat we vanuit de Bijbel en het geloof daarover kunnen zeggen. Wat staat eigenlijk precies in de bijbelverhalen en heeft dat betrekking op ons eigen leven?

In een goede en gezellige sfeer willen we over zulke dingen met elkaar nadenken.

De indeling van de avond ziet er zo uit:

Van 19.30 tot 20.15/20.30 uur de eerste groep voor jeugd uit klas 3 en 4 van het voortgezet onderwijs.

Van 20.30 tot 21.15/21.30 uur de tweede groep voor jeugd vanaf klas 5 van het voortgezet onderwijs. 

 

Hierbij ook alvast de data voor het komende seizoen:

17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december, 9 januari, 23 januari, 6 februari, 27 februari, 6 maart, 20 maart, 3 april en 17 april

 

 

Hartelijke groeten en tot ziens!

Ds. Jaap Vlasblom