Catechisatie.
 

Beste jongere,

in oktober is de catechese weer van start gegaan en je bent daarvoor van harte uitgenodigd!

De catechese is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken.De bedoeling is om dit seizoen dertien keer bij elkaar te komen. De avonden zijn voor de jeugd vanaf klas 5 van het voortgezet onderwijs op woensdagavond in de Doarpstsjerke en beginnen om 19.30 uur.

 

De bedoeling is dat we dit jaar tijdens de catechisatie aan de gang gaan met actuele onderwerpen, waarbij we ons steeds zullen afvragen wat we vanuit de Bijbel en het geloof daarover kunnen zeggen. Wat staat eigenlijk precies in de bijbelverhalen en gaan ze alleen over toen of ook over ons eigen leven? In een goede en gezellige sfeer willen we over zulke dingen met elkaar nadenken. Dit kan natuurlijk niet zonder jullie en daarom vraag ik ook of jullie komend jaar mee willen doen.

 

Hartelijke groeten, Ds. Jaap Vlasblom