Commissie N.B.G. en Zending. 
 
 
Wie zijn wij?
Wij zijn een commissie die in het voorjaar van 2018 samen gegaan zijn vanuit de zendingscommissie en het Nederlands bijbel genootschap in Nij Beets. Hiermee hebben wij de krachten gebundeld om activiteiten samen uit te voeren.
 
Wat doen wij?
Wij hebben gedurende het jaar verschillende activiteiten, een klein overzicht van onze activiteiten:
* Op 8 december met een kerststal met levende dieren en verhalen op de kerstmarkt staan.
* Voorbereiden van kerkdiensten met o.a. sprekers die vertellen over de projecten van Kerk in actie
* Gezellige, informele maaltijd voorafgaand aan de bidstond organiseren. De opbrengst van de maaltijd gaat volledig naar een goed doel.
* Financiële ondersteuning van projecten van Kerk in actie.
* Financiële ondersteuning voor missionair werk.
* Financiële ondersteuning van het Nederlands bijbel genootschap.
 
Welke projecten ondersteunen wij?
Projecten samen met Kerk in actie
In 2016 zijn wij een overeenkomst met Kerk in actie aangegaan om gedurende 4 jaar een aantal projecten te steunen:
- Karamojong kinderen naar huis en naar school.
- Vaktrainingen voor werkende kinderen in Bogotá.
- Geen kinderarbeid in de textielindustrie.
- Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind.
Van deze projecten wordt het project “Karamojong kinderen naar huis en naar school” uitgelicht binnen de kerk.
Hieronder staan in het kort de projecten die worden ondersteund.
Via de link kunt u meer informatie vinden van deze projecten.
 
Karamojong kinderen naar huis en naar school - Oeganda.
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Zes partners van Kerk in Actie hebben de handen in één geslagen en werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden.
https://www.kerkinactie.nl/projecten/karamojong-kinderen-naar-huis-en-naar-school.

Vaktrainingen voor werkende kinderen in Bogotá – Colombia.
Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik.
Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.
https://www.kerkinactie.nl/projecten/onderwijs-werkende-en-ontheemde-kinderen.

Geen kinderarbeid in de textielindustrie – India.
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad geëmigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.
Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.
https://www.kerkinactie.nl/projecten/geen-kinderarbeid-in-de-textielindustrie.

Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind – Nederland.
In De Glind wonen ongeveer 120 uit huis geplaatste kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen.
Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de knel raken. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst.
De Rudolphstichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen. De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland.
https://www.kerkinactie.nl/projecten/gezinshuizen-voor-pleegkinderen-in-de-glind.
              
 
             
 
 
 

 
 
 
Inzameling van ansichtkaarten / postzegels / oud geld / oude mobieltjes en lege cartridges voor de goede doelen acties van Kerk in Actie.
 
Al vele jaren doet de  zendings commissie van de protestantse gemeente van de Doarpstsjerke in Nij Beets mee om ansichtkaarten/postzegels/oud geld/oude mobieltjes  en lege cartridges   in te zamelen voor kerk in actie. Dit doet de zendings commissie  om het werk van Kerk en Actie te ondersteunen. De opbrengst van postzegels en kaarten is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde zendingsbond
Verwerking postzegels en ansichtkaarten
Vrijwilligers sorteren de postzegels en kaarten met veel zorg en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via een aantal verkoopadressen in Nederland en ze worden verkocht op nationale en internationale beurzen De kaarten worden verkocht aan verzamelaars en op beurzen  en bieden ze te koop aan op marktplaats
 
Oude mobieltjes.
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Kerk  in actie krijgt voor vele mobieltjes €3,50  Geld dat ze goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven De ingezamelde mobieltjes worden nagekeken en zo nodig gerepareerd en verkocht. Ze worden met name in Afrika en Azie op de markt gebracht waar het GSM net werk vele malen betrouwbaarder is dan het vaste netwerk
 
Oude Cartridges.
Voor elke bruikbare cartridges(inktpatronen) ontvangt Kerk in Actie van een bedrijf een vergoeding en zijn alle merken en typen inkt -en tonercartridges welkom Speciale interesse in Hewlett Packard ,Canon, Lexmark, Panasonic, Rico, Dell en Brother.
 
Oud Buitenlands en Nederlands geld.
U kunt het buitenlands geld en alle oude Nederlandse munt en briefgeld inleveren voor Kerk in Actie Ze verkopen het oude geld aan banken, handelaars en verzamelaars De opbrengst word  gebruikt voor diverse projecten.
 
Wat levert het op?
In 2014 brachten postzegels en kaarten €28.675 op. Voorgaande jaren was dat €23.275 (2013) €33.359 (2012) €28.404 (2011) €27.465( 2010) €30240 (2009) €40.762 (2008) €40.418 (2007) In 2014  brachten de ingeleverde mobieltjes, cartridges en oud nederlands en buitenlands geld  een bedrag op van €2935,35 Voorgaande jaren was dat €2938,70 (2013), €1015,85 (2012), €6884,00 (2011),  €1432,10 (2010) en €4093,60 (2009)
Waar kunt U het inleveren
Het inleverpunt van de zendingscommissie van de protestantse gemeente van  Nij Beets is Doarpstsjerke (Doarpsstritte7) waar voorin de hal van de kerk een bus staat  waarin U de gevraagde artikelen kan deponeren.