Zendingscommissie. 
 
Kinderen in de knel

 

Voor de komende twee tot drie jaar  is de zendingscommissie  vanuit de classis Drachten bezig met het thema ‘Perspectief voor kinderen’. Kinderen hebben ook recht op een veilige leefomgeving en verdienen een kans op beter onderwijs en een betere toekomst. Binnen dit thema steunen we vier projecten in verschillende werelddelen. Het geld wordt in een ‘pot’ verzameld en wordt via een verdeelsleutel verdeeld over de projecten.

 

De projecten

Hieronder een korte beschrijving van de vier projecten in het classispakket:

 

Vynnyky internaat-school van onze dromen

Vynnyky is een internaat in Oekraïne dat bewust kiest voor een andere benadering van kinderen en jongeren dan gebruikelijk. Ze willen de kinderen (in tegenstelling tot het kille klimaat in veel staatsinternaten) een veilige en liefdevolle omgeving bieden om op te groeien.

 

Bekijk onderstaande fotos en ook bijgaande BEKIJK ONDERSTAANDE FOTO'S EN OOK BIJGAANDE   powerpoint presentatie VAN DE RENOVATIE.

 

De Rudolphstichting / Jeugddorp De Glind – opvang kinderen en jongeren

Jeugddorp De Glind ligt valkbij Barneveld, in Nederland dus. Hier worden kinderen en jongeren opgevangen in gezinsvervangende familiehuizen. Vanwege allerlei ernstige redenen kunnen zij niet bij hun eigen familie blijven. Het bijzondere aan De Glind is dat het hele dorp is ingericht op ondersteuning van deze pleeggezinnen. Verschillende hulpverleningsinstanties zijn in De Glind gevestigd en er worden activiteiten georganiseerd voor alle kinderen en jongeren in het dorp.

 

Mae Tao Clinic / Bescherming van staatloze kinderen

Vanwege onrust  tussen verschillende stammen in Myanmar vluchten veel mensen naar de grens met Thailand. Daar bij Mae Sot, net over de grens in Thailand, ontstond de Mae Tao Clinic en deze zorgde in eerst instantie voor opvang en voedselzekerheid. Voor de duizenden kinderen die ontheemd zijn is de ad hoc opvang inmiddels uitgegroeid tot een goed georganiseerd kinderbeschermings programma met aandacht voor onderwijs, psychosociale begeleiding, registarie etc.

 

Mwana Ukundwa / Opvang en scholing voor weeskinderen

Mwana Ukundwa betekent “geliefd kind” en is een organisatie in Rwanda. Het was oorspronkelijk een stichting die zich inzette voor de vele kinderen die door de genocide geen ouders meer hadden. Vanaf het begin proberen ze weeskinderen onder te brengen bij de families die voor hen kunnen zorgen. Inmiddels, 20 jaar na de genocide, ligt de focus op de problematiek die HIV/Aids met zich meebrengt. Kinderen verliezen hun ouders en zijn vaak ook zelf besmet. De medewerkers van Mwana Ukundwa bezoeken de (pleeg)gezinnen, ondersteunen in de gezondheidszorg en psychosociale zorg, bieden opvang waar nodig en organiseren onderwijs, naschoolse opvang en beroepsopleidingen.

 

 

De zendingscommissie van de Protestantse Kerk van Nij Beets richten ons eerst op het project Vynnyky internaat-school van onze dromen. Hieronder volgt meer informatie over dit project.

 

Liefdeloze staatsinternaten

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in de Oekraïne worden opgevangen in staatinternaten. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. De directrice Liliya Svystovych richtte in 2009 de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven.

 

Een liefdevolle opvoeding
Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

 

De organisatie School of our Dream Vynnyky werd opgericht door het personeel van het staatsinternaat voor middelbaar onderwijs, een internaat voor weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen. Veel van deze kinderen hebben thuis te maken gehad met geweld en ouders met drank- en drugs problemen. Hoewel de kinderen in het internaat fysiek veilig zijn, worden ze mentaal verwaarloosd.

 

Als de kinderen zestien jaar oud zijn, moeten ze het internaat verlaten en komen ze vaak op straat terecht. De kans is erg groot dat deze kinderen het gedrag van hun ouders kopiëren. Om deze keten van sociale problemen te doorbreken, moest de houding van het personeel veranderen. Aanvankelijk zagen velen de noodzak van verandering niet in, zowel onder het personeel, als onder de familie van de kinderen en de overheid.

 

Directrice Liliya Svystovych wist echter langzaam maar zeker een meerderheid van de betrokkenen te overtuigen. Haar doel is om een omgeving voor deze kinderen te creëren, waarin op een positieve manier met hen wordt omgegaan. Ook moeten de kinderen de kennis en de sociale vaardigheden opdoen, om zich voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij. De grote uitdaging is dus om deze kinderen de nodige zorg, aandacht en liefde te geven.

 
        
 
     
 
     
 
 
     
 Vynnyky Internaat


Het Vynnyky Internaat ligt in West-Oekraine even buiten de stad
Lviv. Er wonen kinderen met een tuberculose-achtergrond, maar ook
kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen.
Ook kinderen die hun ouders hebben verloren.
Afgelopen jaar heeft Vynnyky haar deuren open gezet voor de kinderen uit Oost-Oekraine.
Kinderen die met hun ouders gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld.
Hun ouders zijn ondertussen weer teruggekeerd om de boel weer op te bouwen. De kinderen vinden ondertussen in Vynnyky een tijdelijk thuis.
Vynnyky staat onder de bezielende leiding van Lilya Svystovich.
Het lukt haar om samen met haar team de kinderen van het internaat een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven. De kinderen staan bij haar altijd voorop.
Elke nieuwe medewerker krijgt een proefperiode om te laten zien dat ze
hart hebben voor de kinderen. Zoals Lilya altijd zegt: 'je vak kun je leren, maar de liefde niet'
Op dit moment, heeft Lilya het zwaar. Ze krijgt steeds meer kinderen onder haar hoede
(Van 250 kinderen in 2013, 325 kinderen) terwijl zij steeds minder geld krijgt van de
overheid die een hopeloze oorlog in het Oosten moeten financieren. Ze maakt zich zorgen
over hoe het verder moet.
Tegen de verdrukking in probeert zij haar personeel te inspireren en stelt zij in alles het belang en geluk van de kinderen voorop. Ze probeert het Sovjet-achtige onderwijs te hervormen naar westerse maatstaven. Met tal van projecten binnen het internaat en contacten met Nederland
probeert zij haar School of Dreams te realiseren.

 

             
 
            
 
 

 
 
 
Inzameling van ansichtkaarten/postzegels/ oud geld/ oude mobieltjes en lege cartridges door de Zendings commissie van de  Protestantse  Gemeente van de Doarpstsjerke te Nij Beets
 
Al vele jaren doet de  zendings commissie van de protestantse gemeente van de Doarpstsjerke in Nij Beets mee om ansichtkaarten/postzegels/oud geld/oude mobieltjes  en lege cartridges   in te zamelen voor kerk in actie. Dit doet de zendings commissie  om het werk van Kerk en Actie te ondersteunen. De opbrengst van postzegels en kaarten is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde zendingsbond
Verwerking postzegels en ansichtkaarten
Vrijwilligers sorteren de postzegels en kaarten met veel zorg en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via een aantal verkoopadressen in Nederland en ze worden verkocht op nationale en internationale beurzen De kaarten worden verkocht aan verzamelaars en op beurzen  en bieden ze te koop aan op marktplaats
 
Oude mobieltjes
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Kerk  in actie krijgt voor vele mobieltjes €3,50  Geld dat ze goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven De ingezamelde mobieltjes worden nagekeken en zo nodig gerepareerd en verkocht. Ze worden met name in Afrika en Azie op de markt gebracht waar het GSM net werk vele malen betrouwbaarder is dan het vaste netwerk
 
Oude Cartridges
Voor elke bruikbare cartridges(inktpatronen) ontvangt Kerk in Actie van een bedrijf een vergoeding en zijn alle merken en typen inkt -en tonercartridges welkom Speciale interesse in Hewlett Packard ,Canon, Lexmark, Panasonic, Rico, Dell en Brother
Oud Buitenlands en Nederlands geld
U kunt het buitenlands geld en alle oude Nederlandse munt en briefgeld inleveren voor Kerk in Actie Ze verkopen het oude geld aan banken, handelaars en verzamelaars De opbrengst word  gebruikt voor diverse projecten
Wat levert het op
In 2014 brachten postzegels en kaarten €28.675 op. Voorgaande jaren was dat €23.275 (2013) €33.359 (2012) €28.404 (2011) €27.465( 2010) €30240 (2009) €40.762 (2008) €40.418 (2007) In 2014  brachten de ingeleverde mobieltjes, cartridges en oud nederlands en buitenlands geld  een bedrag op van €2935,35 Voorgaande jaren was dat €2938,70 (2013), €1015,85 (2012), €6884,00 (2011),  €1432,10 (2010) en €4093,60 (2009)
Waar kunt U het inleveren
Het inleverpunt van de zendingscommissie van de protestantse gemeente van  Nij Beets is Doarpstsjerke (Doarpsstritte7) waar voorin de hal van de kerk een bus staat  waarin U de gevraagde artikelen kan deponeren maar u mag het ook brengen bij M.Hoekstra D.N.weg 63, tel: 0512 - 462 076 die voor verdere verwerking/vervoer zorgt.