Diaconie - Kledingbeurs.

 

Zaterdag 7 april 2018 was er een kledingbeurs in De Rank, waar mensen die daar speciaal voor uitgenodigd  waren, 's morgens gratis kleding uit konden zoeken.

's Middags mochten alle dorpsbewoners van Nij Beets van 13.00 - 15.00 uur, kleding tegen een vergoeding van       1 euro per kledingstuk uitzoeken.

We kunnen terug kijken op een goede inbreng van kleding en een goede opkomst.

Overgebleven kleding gaat naar Dorcas en het "verdiende" geld wordt gebruikt voor projecten van de diaconie.

Op deze manier kunnen we samen iets goeds voor elkaar betekenen.

Vrijwilligers, bedankt voor jullie hulp en gevers, bedankt voor jullie inbreng.

We hopen in het najaar weer een kledingbeurs te organiseren en hopen ook dan weer op een goede inbreng qua kleding en vrijwilligers.

Dan doet u toch ook weer mee?

 
De diaconie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaande foto's geven een goed beeld van de grote hoeveelheid kleding enz. die vorig jaar aangeleverd is.