Diaconie.
 

 

OPROEP

Wij organiseren voor de mensen van de Voedselbank

Opsterland en Akkrum

een kledingbeurs op zaterdag 6 April a.s.

s Ochtends is de kledingbeurs bestemd voor de mensen van de voedselbank.

s Middags van 13.00 tot 14.30 uur is een ieder van Harte Welkom

 

Wij zijn op zoek naar mooie en schone

kleding

jassen

schoenen

 

in alle soorten en maten

voor kinderen, mannen en vrouwen

 

 

In te leveren bij:

Minke Rinzema, D. Nieuwenhuisweg 11, telefoon 461298

Elisabeth Mulder, De Els 7, telefoon 461304

Ook staat er een verzameldoos in de hal van de Doarpstsjerke

De kleding kan ook bij u opgehaald worden, bel dan met:

Sake Bergsma, telefoon 461718

 

Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen bij het sorteren van de kleding. U kunt zich opgeven via de mail: geartsje@deblauwekamp.nl of telefoon: 383176

 

Alvast hartelijk dank,

Diaconie Doarpstsjerke Nij Beets

 
 
 
 
 
Onderstaande foto's geven een goed beeld van de grote hoeveelheid kleding enz. die in het najaar aangeleverd is.