Diaconie.
 

 

Beste Vrijwilligers
 
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers hebben we weer een geslaagde kledingbeurs kunnen
organiseren.
Ook worden we altijd weer blij verrast met veel ingeleverde kleding.
 
Heel erg bedankt namens de diaconie en de voedselbank.
 
Gelukkig kunnen we ‘s middags ook steeds  meer andere mensen ontvangen die voor 1 euro
per kledingstuk hun slag kunnen slaan.
Mooi dat we op zo’n manier ook een steentje kunnen bijdragen aan een duurzame
samenleving.
 
Graag tot de volgende kledingbeurs op 6 April 2019
 
Namens de diaconie: Geartsje Schoonhoven en Gatske van Houten

 
De diaconie.
 
 
 
Onderstaande foto's geven een goed beeld van de grote hoeveelheid kleding enz. die aangeleverd is.