Diaconie.
 

 

Zaterdag 6 oktober 2018 is er een kledingbeurs in De Rank.

's Morgens mogen de mensen van Voedselbank Opsterland en Akkrum gratis kleding uit komen zoeken.

's Middags mogen alle dorpsbewoners van Nij Beets tussen 13.00 - 15.00 uur, kleding tegen een vergoeding van 1 euro per kledingstuk uitzoeken.

We hopen net als de voorgaande keren op een goede opkomst.

Overgebleven kleding gaat naar Dorcas en het "verdiende" geld wordt gebruikt voor projecten van de diaconie.

Op deze manier kunnen we samen iets goeds voor elkaar betekenen.

 

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers, die a.s. woensdag- donderdag en/of vrijdagavond vanaf 19.00 uur, kunnen helpen bij het sorteren van de kleding. U kunt zich hiervoor opgeven bij Geartsje Schoonhoven of per mail bij de scriba Janny Bergsma: scriba@doarpstsjerke.nl.

We hopen op uw medewerking om ook deze keer de kledingbeurs tot een succes te maken!

 
De diaconie.
 
 
 
Onderstaande foto's geven een goed beeld van de grote hoeveelheid kleding enz. die vorig jaar aangeleverd is.