Kindernevendienst.

 
 
Elke zondagochtend wordt er tijdens de kerkdienst kindernevendienst gehouden.
Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Vertel het Maar!’.
Deze methode volgt de gang van het kerkelijk jaar.
Tijdens de kindernevendienst wordt een bijbelverhaal verteld en wordt een verwerking aangeboden zoals:
een kleurplaat, een puzzel, een spel of een knutselwerkje. 
 
  
 
De kinderen worden verdeeld over twee groepen:
 
Groep 1: Dit zijn de kinderen die in groep 1, 2, 3  en 4 van de basisschool zitten.
 
Groep 2: Dit zijn de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisschool. 
 

Er is géén kindernevendienst, als de kinderen betrokken worden bij de kerkdienst, zoals tijdens de Kerk- School-Gezinsdienst.

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de kindernevendienst gaan de kinderen aan de slag met de volgende bijbelverhalen:

In de maand juni staan tijdens de kindernevendienst de volgende verhalen centraal:

2 juni 2019; Gehaat vanwege Jezus, Johannes 15:18-27.

In dit Bijbelgedeelte zet Jezus de wereld en degenen die in Hem geloven tegenover elkaar. Christus zelf wordt gehaat en vervolgd om de woorden en daden die Hij in Gods naam spreekt en doet. Iedereen die gelooft in Jezus krijgt met dezelfde reactie te maken. De wereld, dat is iedereen die Christus niet wil aannemen en gehoorzamen als Heer, zal proberen het getuigenis van christenen tot zwijgen te brengen. Ze willen koste wat het kost vasthouden aan hun eigen ideeën en opvattingen, ook al gaan die voorbij aan Gods reddende liefde.

 

9 juni 2019 (Pinksteren); Getuigen van Jezus, Johannes 20:19-23 - Handelingen 2.

De Heilige Geest was de mensen al eeuwen lang beloofd. De profeten hadden al over hem gesproken. Door de Hemelvaart van Jezus werd dat verlangen nieuw leven in geblazen. Jezus heeft zelf in zijn aardse leven vaak over de komst van die Geest gesproken. Als Hij teruggaat naar zijn Vader zal de Geest komen en de mensen vervullen. Op Pinksteren is het zover. De Geest komt met het geluid van een windvlaag, als een tong van vuur op hun hoofden. Maar belangrijker is wat de

Geest uitwerkt. Hij maakt dat er volop over het werk van Jezus wordt gesproken. Zijn leven en de betekenis daarvan wordt aan iedereen in zijn of haar eigen taal verteld. Gods blijde boodschap klinkt uit de monden van leerlingen die biddend wachten. Velen komen tot geloof en laten zich dopen.

Met de komst van de Geest is de opgestane Heer, Jezus, als het ware terug op aarde in apostelen die getuigen!

 

16 juni 2019; Opnieuw geboren, Johannes 3:1-21 - Handelingen 2.

Midden in de nacht komt er een Farizeeër naar Jezus toe. Overdag durft Nikodemus niet te gaan en ’s nachts is er meer tijd en rust. Nikodemus is geïnteresseerd in Jezus’ woorden. Hij verwondert zich erover hoe Jezus over God en het geloof in Hem spreekt. Aan de ene kant is hij enthousiast; het klinkt zo mooi en eenvoudig. Aan de andere kant gaat Jezus dwars tegen de Joodse leiders in. Hij spreekt niet allereerst over wetten en regels, maar over liefde tot God. Je moet God je hart geven en zo je leven inrichten. Dan zal Hij je als het ware opnieuw geboren laten worden en een heel nieuw leven geven.

 

23 juni 2019; De demonen verliezen de strijd, Lucas 8:26-39.

Als je gevangen zit, kun je niet doen wat je wil. Je cel zit op slot en je komt er alleen uit als jouw bewaker het goed vindt. Hij beperkt jouw vrijheid. Er zijn ook zieke mensen die bijna nergens anders meer aan kunnen denken. Ze kunnen niet meer blij zijn met de mensen om hen heen, met hun werk of andere fijne dingen, want ze zijn ziek. Soms zitten mensen gevangen in armoede. Ze kunnen hun rekeningen niet betalen en raken steeds meer in de zorgen. Boodschappen doen, kleren of schoolspullen kopen, ze hebben er geen geld voor. Elke dag moeten ze denken: dat kan ik niet betalen. Armoede bepaalt heel hun leven. In dit bijbelverhaal zien we een man die gevangen zit. Boze geesten bepalen zijn gedachten, ze bezetten zijn leven helemaal. De boze geesten maken hem oersterk; hij doet de gevaarlijkste dingen. Geen mens kan bij hem in de buurt komen. Jezus komt deze man tegen en wil de boze geesten uit hem wegsturen. De boze geesten weten dat Gods Geest in Jezus sterker is dan zij. ‘Vernietig ons niet, maar laat ons verder leven in die varkens’, smeken ze Jezus bang. Dat gebeurt: de man is geen gevangene meer, maar wordt vrij. Hij kan weer zelf denken, zelf kiezen voor een fijn leven. Allemaal omdat Jezus sterker is dan iedere boze geest.

 

30 juni 2019; Jezus volgen, Lucas 9:51-62.

Wie over Jezus leest, ontdekt dat Hij iedere keer weer onderweg is. Hij is zelden thuis, maar vertelt overal waar Hij maar kan zijn over het Koninkrijk dat komt. En gaat dan direct weer verder. Voor de discipelen die met Hem meetrekken moet dat avontuurlijk en interessant zijn geweest. Geen dag was hetzelfde. Ze maakten de wonderlijkste dingen mee. Tegelijkertijd moesten ze er ook veel voor opofferen. Sommigen laten hun vrouw en kinderen achter, omdat Jezus hen heeft geroepen.

Soms kom je in gevaarlijke situaties, zeker als de haat tegen Jezus toeneemt. Dan is het leerling-zijn moeilijk en pijnlijk. Ze hebben ervoor gekozen om Jezus te volgen, maar vragen zich ook wel eens af; Is het wel verstandig geweest?