Kindernevendienst.

 
 
Elke zondagochtend wordt er tijdens de kerkdienst kindernevendienst gehouden.
Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Vertel het Maar!’.
Deze methode volgt de gang van het kerkelijk jaar.
Tijdens de kindernevendienst wordt een bijbelverhaal verteld en wordt een verwerking aangeboden zoals:
een kleurplaat, een puzzel, een spel of een knutselwerkje. 
 
 
De kinderen worden verdeeld over twee groepen:
 
Groep 1: Dit zijn de kinderen die in groep 1, 2, 3  en 4 van de basisschool zitten.
 
Groep 2: Dit zijn de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisschool. 
 

Er is géén kindernevendienst, als de kinderen betrokken worden bij de kerkdienst, zoals tijdens de Kerk- School-Gezinsdienst.

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de kindernevendienst gaan de kinderen aan de slag met de volgende bijbelverhalen:

 

6 mei: Nooit meer ...

God heeft beloofd voor de zondvloed dat Noach gered wordt. Na dagen regen en alleen maar water om je heen is het moeilijk te geloven dat de aarde weer bewoonbaar en vruchtbaar zal zijn. Noach krijgt een teken van hoop van God, doordat de duif terugkeert met een olijfblad. Een week later blijft ze weg en kan ze blijkbaar een nest bouwen. De duif betekent nieuw leven, een nieuw begin. Eenzelfde teken volgt, nadat Noach, zijn gezin en de dieren uit de ark zijn gegaan. Noach heeft God dankbaar geofferd en mag nu de regenboog zien. Daarmee zegt de HEER: nooit meer zal Ik de aarde door water vernietigen. God kan wel boos zijn over de zonde, kan zelfs hard straffen, maar loslaten doet Hij zijn kinderen nooit.

 

13 mei: Onverstaanbaar

Wie de geschiedenis van de torenbouw in Babel leest, begrijpt het Pinksterfeest dat we volgende week vieren, beter. God heeft Adam en Eva uit het Paradijs gezet vanwege de zonde. Ze kunnen niet meer in zijn nabijheid zijn. Er is afstand: God in de hemel, de mens op aarde. De mensen leggen zich daar niet bij neer en bouwen een toren om het contact met God af te dwingen. Ze bestormen de hemel. Dan verwart God hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Hij verhindert hen goed samen te werken in hun zonde.

 

20 mei: Voor iedereen duidelijk

Op het Pinksterfeest wordt de afstand tussen mensen met verschillende talen overwonnen. Discipelen van Jezus spreken, vervuld met de Heilige Geest, in vreemde talen over de gestorven en opgestane Heer. In Babel ontstond de spraakverwarring door de zonde, nu gaan mensen elkaar weer begrijpen door hun Verlosser, Jezus Christus. Als mensen gericht zijn op God vormen zij samen de kerk, hoe verschillend ze ook zijn. Joden en niet-Joden, ze leven vanuit de bedoeling die God met zijn schepping had, dat ze leven voor Hem. Dat hun gedachten, woorden en daden opkomen als antwoord op zijn liefde en trouw.

 

27 mei: Tegenslag en verdriet

Het boek Job stelt de vraag waarom God niet direct al onze problemen oplost. Ook kinderen vragen zich soms af waarom het kwade er is en waarom God er (schijnbaar) niets aan doet. Het is belangrijk te ontdekken dat er een gevecht aan de gang is tussen God en de satan, waarin mensen betrokken zijn. Het belangrijkste is echter dat we ons steeds veilig weten bij onze God, hoe moeilijk dat ook is.