Kindernevendienst

 
Elke zondagochtend wordt er tijdens de kerkdienst kindernevendienst gehouden.
Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Vertel het Maar!’.
Deze methode volgt de gang van het kerkelijk jaar.
Tijdens de kindernevendienst wordt een bijbelverhaal verteld en wordt een verwerking aangeboden zoals:
een kleurplaat, een puzzel, een spel of een knutselwerkje. 
 
  
De kinderen worden verdeeld over twee groepen:
 
Groep 1: Dit zijn de kinderen die in groep 1, 2, 3  en 4 van de basisschool zitten.
 
Groep 2: Dit zijn de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisschool. 
 

Er is géén kindernevendienst, als de kinderen betrokken worden bij de kerkdienst, zoals tijdens de Kerk- School-Gezinsdienst.

 

 

De bijbelverhalen waar de kinderen van de kindernevendienst mee aan de slag gaan, staan in "Agenda" en een beetje uitgewerkt in "Paadwizer".