KERKOMROEP EN DE AGENDA VAN DE GEMEENTE.       

Alle gehouden kerkdiensten kunnen (nogmaals) worden beluisterd op internet. 

Wanneer er op het pictogram van de tv wordt geklikt is de dienst ook te volgen met de beamerpresentatie erbij.
Luisteren en kijken kan door op deze link te klikken: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke-nij-beets

 


 

Laatste update website: Nieuws

  

 

Agenda met de kerkdiensten en activiteiten in de gemeente.

 

Kerkdiensten Doarpstsjerke
De diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven.

 

Zondag 20 november, Gedachtenisdienst de voorganger is ds. G. van den Dool uit Vledder,  collecte voor de kerk. 

 

Zondag 27 november de voorganger is dhr. T. v.d. Wouden uit Groningen, collecte voor de  kerk. 

 

Zondag 4 december de voorganger is mw. F. Wesseling uit de Tike, collectes voor de kerk en  het jeugdwerk, koffiedrinken na de dienst. Kinderoppas aanwezig tijdens kerkdienst. 

 

Zondag 11 december de voorganger is dhr. Tj. de Reus uit Nij Beets, collecte voor de  diaconie, tienerdienst in de Rank. 

 

Zondag 18 december de voorganger is ds. J.F. Mol uit Nijega, collecte voor de kerk.  De dienst begint om 11.00 uur. 

 

 

Luisteren en kijken kan via https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke-
nij-beets

 

 


 

 

De Paadwizer is vervangen door nieuwsbrieven, die zoveel mogelijk per mail verzonden worden.     Krijgt u nog geen Nieuwsbrief per mail, dan kunt u dit aangeven via scriba@doarpstsjerke.nl