KERKDIENSTEN DOARPSTSJERKE

 

            Alle gehouden kerkdiensten kunnen (nogmaals) worden beluisterd op internet.

                                         Klik
HIER voor de kerktelefoon


Zondag 8 oktober, Viering Heilig Avondmaal

Dienst om 9.30 uur: ds. Jaap Vlasblom

Collecte voor de diaconie

Kindernevendienst voor alle groepen

Tienerdienst in De Rank

 

Zondag 15 oktober, doopdienst

Dienst om 9.30 uur: ds. Jaap Vlasblom

Collecte voor de Diaconie/Wereldidaconaat

Kindernevendienst voor alle groepen

 

Zondag 22 oktober, Praisedienst

Dienst om 9.30 uur: o.l.v. de praisegroep

Collecte voor de Kerk en de PIT

Kindernevendienst voor alle groepen

 

Zondag 29 oktober, Bijbelzondag

Dienst om 9.30 uur: dhr. Y. Slik uit Balk

Collecte voor de Kerk/NBG

Kindernevendienst voor alle groepen

 

Woensdag 1 november, Dankdag voor gewas en arbeid

Dienst om 19.30 uur: Ds. J.R.A. Vlasblom

Collecte voor de kerk

Inzameling voor de voedselbank

 

Zondag 5 november, KSGdienst

Dienst om 9.30: Ds. J.R.A. Vlasblom

Collecte voor de Kerk/Uniecollecte

Deurcollecte voor de jeugd

 

Om 19.30 uur: Gespreksdienst o.l.v. Ds. J.R.A. Vlasblom

 

Gemeenteavond op 1 november

Na de dienst op 1 november is er een gemeenteavond. op deze avond zullen de begrotingen worden besproken en er is een presentatie over de voedselbank Opsterland.

De avond begint rond 20.30 uur in de Doarpstsjerke.

 

Koffieochtend

Van 10.00 tot 11.00 uur in De Rank

Dinsdag 10 oktober

Dinsdag 24 oktober