KERKOMROEP EN DE AGENDA VAN DE GEMEENTE.       

Alle gehouden kerkdiensten kunnen (nogmaals) worden beluisterd op internet. 

Wanneer er op het pictogram van de tv wordt geklikt is de dienst ook te volgen met de beamerpresentatie erbij.
Luisteren en kijken kan door op deze link te klikken: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke-nij-beets

 


 

Laatste update website: Nieuws

  

 

Agenda met de kerkdiensten en activiteiten in de gemeente.

 

Kerkdiensten Doarpstsjerke
De diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven.

 

Zondag 24 juli is de voorganger da. C. Bark-Bakker uit Akkrum, collecte voor de kerk


Zondag 31 juli, Fryske tsjinst, is de voorganger dhr. J. Talma uit Hurdegaryp, collecte voor de diaconie


Zondag 7 augustus is de voorganger ds. J. van der Veen uit Sneek, collectes voor de zending
en het jeugdwerk, koffiedrinken na de dienst.


Zondag 14 augustus is de voorganger ds. J. Jurjens uit Drachten, collecte voor de kerk


Zondag 21 augustus is de voorganger ds. R. Tuitman uit Burgum, collecte voor de kerk


Zondag 28 augustus is de voorganger dhr. L. van der Ven uit Aldeboarn, collecte voor Kerk in
Actie jeugd- en jongerenwerk


Zondag 4 september, Tentdienst de voorganger is ds. G. Rinsma m.m.v. Top 2000 band
Grace en collecte voor evangelisatie/Iepen Doarren. Koffie drinken na de dienst. Dienst om
10.30 uur in de tent op het feestterrein.


Zondag 11 september is de voorganger dhr. T. van der Wouden uit Groningen, collecte voor
Hulp voor Helden (voorheen PIT)


Zondag 18 september, Avondmaal de voorganger is ds. C. Dahmen uit Boornbergum,
collecte voor de diaconie

 

Luisteren en kijken kan via https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke-
nij-beets

 

 


 

 

De Paadwizer is vervangen door nieuwsbrieven, die zoveel mogelijk per mail verzonden worden.     Krijgt u nog geen Nieuwsbrief per mail, dan kunt u dit aangeven via scriba@doarpstsjerke.nl