KERKOMROEP EN DE AGENDA VAN DE GEMEENTE.       

Alle gehouden kerkdiensten kunnen (nogmaals) worden beluisterd op internet. 

Wanneer er op het pictogram van de tv wordt geklikt is de dienst ook te volgen met de beamerpresentatie erbij.
Luisteren en kijken kan door op deze link te klikken: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke-nij-beets

 


 

Laatste update website: Nieuws

  

 

Agenda met de kerkdiensten en activiteiten in de gemeente.

 

Kerkdiensten Doarpstsjerke
De diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven.

 

16 t/m 23 januari is de Week van het gebed voor eenheid 2022

Licht in het duister

Meer informatie onder de tab nieuws en op www.weekvangebed.nl

 


Zondag 23 januari is de voorganger ds. C. Bark-Bakker uit Akkrum, collecte voor de kerk


Zondag 30 januari is de voorganger ds. G. van den Dool uit Vledder, collecte voor de kerk


Zondag 6 februari is de voorganger ds. A.J. Fraanje uit Drachten, collectes voor de diaconie
en het jeugdwerk.


Zondag 13 februari is de voorganger ds. C.E. Dahmen uit Boornbergum, collecte voor de zending.


Zondag 20 februari is de voorganger ds. R. Praamsma uit de Knipe, collecte voor de kerk.

 

Luisteren en kijken kan via https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke-
nij-beets

 

Voor de Kinderkerk loopt het opgeven via het mailadres: knd@doarpstsjerke.nl


Corona-maatregelen en kerkdiensten
We zijn blij en dankbaar dat in de Doarpstsjerke fysieke kerkdiensten kunnen plaatsvinden.
Wel wordt er rekening gehouden met het maximum van 40 kerkgangers dat in de kerk op
anderhalve meter afstand van elkaar kan zitten. D.m.v. kaarten op de stoelen en banken
worden de beschikbare zitplaatsen aangegeven. Ook wordt er bij binnenkomst van de kerk
en bij het vertrek van het kerkgebouw een mondkapje gedragen. Op de zitplek kan het
mondkapje af. Zo proberen we op een verantwoorde wijze uitvoering te geven aan de
maatregelen en dringende adviezen.

 


 

 

De Paadwizer is vervangen door nieuwsbrieven, die zoveel mogelijk per mail verzonden worden.     Krijgt u nog geen Nieuwsbrief per mail, dan kunt u dit aangeven via scriba@doarpstsjerke.nl