KERKTELEFOON EN DE AGENDA VAN DE GEMEENTE.

 

           Alle gehouden kerkdiensten kunnen (nogmaals) worden beluisterd op internet. 

                                         Klik HIER voor de kerktelefoon.

 

 

Agenda met de kerkdiensten en overige activiteiten in de gemeente.

*** Het doorgeven van namen voor de bloemengroet van maart, kan doorgegeven worden aan Hinke van der Duin of Janny Bergsma.

 

 

Zondag 9 juni: Pinksteren en doopdienst, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: ds. J. Vlasblom.

De collecte tijdens de dienst is voor de Zending.

Er is:  * kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

* tienerdienst in De Rank.

Zondag 9 juni: Pinkster Praisedienst, om 19.30 uur in De Doelhôftsjerke in Aldeboarn.

Voorganger is: ds. P. Rozeboom.

M.m.v. het combo MIK (Muziek In Kerk), 2 piano's, saxofoon en zang.

 

 

Zondag 16 juni: Avondmaalsdienst, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: ds. J. Vlasblom.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie.

Er is:  * kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

 

 

Dinsdag 18 juni: Koffie uurtje voor 65-plussers: Kerkdienst, om 10.00 uur in De Rank.

Gastvrouw is: Mevr. A. de Jong.

Gastheer is:   Dhr. B. de Jong

 

 

Zondag 23 juni: Kerkdienst, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: ds. J. Vlasblom.

De collecte tijdens de dienst is voor de Kerk.

Er is:  * kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

 

 

 

Zondag 30 juni: Kerkdienst, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: mevr. G. v.d. Meer uit Wirdum.

De collecte tijdens de dienst is voor de Kerk.

Er is:  * kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

Zondag 30 juni: Kopij aanleveren voor de Paadwizer (paadwizer.nijbeets@hotmail.com).

 

 

 

Dinsdag 2 juli: Koffie uurtje voor 65-plussers: Kerkdienst, om 10.00 uur in De Rank.

Gastvrouw is: Mevr. ...

 

 

Zondag 7 juli: Kerkdienst, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: ds. J. Vlasblom

De collecte tijdens de dienst is voor de Kerk en bij de deur voor het Jeugdwerk.

Er is:  * kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

* na de dienst staat de koffie, thee en limonade voor u/jou klaar.