KERKTELEFOON EN DE AGENDA VAN DE GEMEENTE.

 

           Alle gehouden kerkdiensten kunnen (nogmaals) worden beluisterd op internet.

                                         Klik
HIER voor de kerktelefoon.

 

 

Agenda met de kerkdiensten en overige activiteiten in de gemeente.

*** Het doorgeven van namen voor de bloemengroet van december, kan deze maand doorgegeven worden aan Grietje Kooijker of Janny Bergsma.

 

 

Zondag 9 december: Kerkdienst - 2e Advent, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: Nynke Stallinga uit Stiens en m.m.v. onze eigen jongeren.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie.

Er is:  * Kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* Oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

* deze keer géén Tienerdienst.

Zondag 9 december: Gemeente Groei Groep, om 19.45 uur bij Fam. G. Walsma.

 

 

Maandag 10 december: Kerkenraadsvergadering, om 19.30 uur in De Doarpstsjerke.

 

 

Dinsdag 11 december: Mannen- Bijbelgespreksgroep, om 19.45 uur bij de fam. H. Tolsma.

Het thema is: Verantwoordelijkheid.

 

 

Woensdag 12 december: Catechisatie voor klas 3 en 4 van het VO, om 19.30 uur in De Doarpstsjerke.

Woensdag 12 december: Catechisatie voor jongeren vanaf klas 5 van het VO, om 20.20 uur in De Doarpstsjerke.

 

 

Donderdag 13 december: Club Leiding Overleg (CLO), om 19.30 uur. 

Donderdag 13 december: Passage, om 19.45 uur in De Rank.

Adventsviering die wordt verzorgd door mevr. G. Boersma. Gasten zijn van harte welkom.

 

 

Vrijdag 14 december: Kerst Event door gospelgroep In His Name m.m.v. kinderkoor Young Voices, om 20.30 uur in De Doarpstsjerke (zie "Nieuws").

 

 

Zondag 16 december: Kerkdienst - 3e Advent, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: ds. J. Vlasblom.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie.

Er is:  * Kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* Oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

 

 

Maandag 17 december: Kerstbroodmaaltijd voor 65-plussers, om 16.30 uur in het Trefpunt.

Opgeven kan bij fam. H. van der Duin.

 

 

Dinsdag 18 december: Koffieuurtje om 10.00 uur voor 65-plussers in De Rank.

Gastvrouw is: Grietje Kooijker.

 

 

Dinsdag 18 december: Maandelijkse verdiepingsgroep, om 20.00 uur in De Doarpstsjerke.

Wanneer er nog (jonge) mensen zijn, die mee willen doen, kunnen zij zich bij ds. Vlasblom melden.

 

 

Zondag 23 december: Kerkdienst - 4e Advent, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: da. D. van der Leij uit Tijnje.

De collecte tijdens de dienst is voor de Kerk.

Er is:  * Kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* Oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

Zondag 23 december: Kinderkerstfeest, van 17.00 - 18.00 uur in De Doarpstsjerke.

Zondag 23 december: Inleveren van de kopij voor de Paadwizer.

 

Maandag 24 december: Kerstinloop voor de clubs, in De Rank, gevolgd door de Kerstnachtdienst in de Doarpstsjerke.

Maandag 24 december: Kerstnachtdienst, om 19.30 uur in De Doarpstsjerke.

Maandag 24 december: Kerstnachtdienst, om 22.00 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger in beide diensten is: ds. J. Vlasblom.

M.m.v.: The Joy Singers uit Oenkerk.

De collecte tijdens de dienst is voor de Iepen Doarren Diensten.

 

 

Dinsdag 25 december: Kerst, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: ds. J. Vlasblom.

M.m.v.: De blazersgroep uit Nij Beets.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie.

Er is:  * Kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* Oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

 

Zondag 30 december: Kerkdienst, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: ds. E. Kronemeijer uit Beetsterzwaag.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie.

Er is:  * Kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* Oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

 

 

Maandag 31 december: Oudjaarsdienst, om 19.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: ds. J. Vlasblom.

De collecte tijdens de dienst is voor de Kerk.

 

 

Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst, om 10.30 uur in De Rank.

Meditatie wordt verzorgd door dhr. W. Tolsma.

 

 

Zaterdag 5 januari: Voetbaltoernooi van YMCA in Franeker, voor jongeren van de clubs en het kerkcafé.