KERKTELEFOON EN DE AGENDA VAN DE GEMEENTE.

 

            Alle gehouden kerkdiensten kunnen (nogmaals) worden beluisterd op internet.

                                         Klik
HIER voor de kerktelefoon.

 

 

Agenda met de kerkdiensten en overige activiteiten in de gemeente.

 

Dag: Datum: Tijd: Activiteit: Lokatie:
         
Zondag 17 juni 09.30 uur Kerkdienst met voorganger ds. J. Vlasblom De Doarpstsjerke
      De collecte tijdens de dienst is voor de Kerk.  
      Kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.  
      Er is oppas voor de 0 t/m 3 jarigen.  
         
Dinsdag 19 juni 10.00 uur ⛾ Koffieuurtje voor 65-plussers. De Rank
      Gastvrouwen: Froukje Bosma en Mattie van Houten.  
         
Vrijdag 22 juni   Kopij voor de Paadwizer van juli en augustus inleveren . paadwizer.nijbeets@hotmail.com

of in het postvakje in de kerk
         
Zondag 24 juni 09.30 uur Kerkdienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. De Doarpstsjerke
      Voorganger is ds. J. Vlasblom.  
      De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie.  
      Kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.  
      Er is oppas voor de 0 t/m 3 jarigen.  
         
Zondag 1 juli 09.30 uur Kerkdienst met voorganger dhr. L. v.d. Ven uit Aldeboarn. De Doarpstsjerke
      De collecte tijdens de dienst is voor de Kerk en bij de deur voor het Jeugdwerk  
      Kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.  
      Er is oppas voor de 0 t/m 3 jarigen.  
      ⛾ De koffie, thee of limonade staat weer voor jullie klaar!  
         
Dinsdag 3 juli 10.00 uur ⛾ Koffieuurtje voor 65-plussers. De Rank
      Gastvrouw: Grietje Kooijker.  
         
Zondag 8 juli   Slotzondag De Doarpstsjerke
         

De bloemengroet kan in de maand juni doorgegeven worden aan Akkie Tolsma of Janny Bergsma.