KERKTELEFOON EN DE AGENDA VAN DE GEMEENTE.

 

           Alle gehouden kerkdiensten kunnen (nogmaals) worden beluisterd op internet.

                                         Klik HIER voor de kerktelefoon.

 

 

Agenda met de kerkdiensten en overige activiteiten in de gemeente.

*** Het doorgeven van namen voor de bloemengroet van maart, kan doorgegeven worden aan Hinke van der Duin of Janny Bergsma.

 

Woensdag 17 april: Catechisatie voor jongeren van klas 3 en 4 van het VO, om 19.30 uur in De Doarpstsjerke.

Woensdag 17 april: Catechisatie voor jongeren vanaf klas 5 van het VO, om 20.20 uur in De Doarpstsjerke.

 

Donderdag 18 april: Witte Donderdag: Kerkdienst met Heilig Avondmaal, om 19.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: ds. J. Vlasblom.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie.

 

 

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag: Kerkdienst, om 19.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: ds. J. Vlasblom.

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag: Paaschallenge voor de jongeren van de Catechese-Club, Club, het Kerkcafé en de Tienerdienst, om 19.30 uur in De Rank.

 

 

Zaterdag 20 april: Stille Zaterdag: Paaswake, om 21.00 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: ds. J. Vlasblom.

 

 

Zondag 21 april: Paasontbijt, voor basisschoolkinderen, om 08.30 uur in De Doarpstsjerke.

Opgeven kan t/m dinsdag 16 april.

Zondag 21 april: Pasen: Kerkdienst, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: ds. J. Vlasblom.

De collecte tijdens de dienst is voor de Kerk.

Er is:  * kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

 

 

Dinsdag 23 april: Koffie uurtje voor 65-plussers: om 10.00 uur in De Rank.

Gastvrouw is: mevr. A. de Jong.

Gastheer is:   dhr. B. de Jong.

Dinsdag 23 april: Behangplakken van het jeugdhonk, om 9.30 uur in De Rank.

Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Ingrid Stoker.

Dinsdag 23 april: Jeugdwerkoverleg voor Nacht Zonder Dak om 20.00 uur in De Rank.

 

 

Woensdag 24 april: Verven en saucen door de jongeren van het jeugdhonk, om 9.30 uur in De Rank.

Vrijwilligers kunnen zich opgeven op de app van het kerkcafé of club.

 

 

Zondag 28 april: Praisedienst, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

De dienst wordt verzorgd door de praisegroep.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie.

Er is:  * kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

Zondag 28 april: Kopij aanleveren voor de Paadwizer (paadwizer.nijbeets@hotmail.com).

 

 

Zondag 5 mei: Kerkdienst, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: Koos Dijkshoorn.

De collecte tijdens de dienst is voor de Kerk (Noodhulp) en bij de deur voor het Jeugdwerk.

Er is:  * kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

* na de dienst staat de koffie, thee en limonade klaar.

 

 

Dinsdag 7 mei: Koffie uurtje voor 65-plussers: Kerkdienst, om 10.00 uur in De Rank.

Gastvrouwen zijn: Mevr. V. Kooi en mevr. J. Bouma.

 

 

Vrijdag 17 mei: Voorbereidingsavond voor NZD voor de jongeren van de Catechese-Club, Club, Kerkcafé en Tienerdienst om 19.30 uur in De Rank.

 

 

Vrijdag 24 mei: Nacht Zonder Dak voor de jongeren van de Catechese-Club, Club, Kerkcafé en Tienerdienst.

Informatie voor de goede doelen is te vinden op: www.nachtzonderdak.nl/nijbeets  en www.keniasupport.nl.