KERKDIENSTEN DOARPSTSJERKE

 

            Alle gehouden kerkdiensten kunnen (nogmaals) worden beluisterd op internet.

                                         Klik
HIER voor de kerktelefoon


 

 

Zondag 17 december

Dienst om 9.30 uur: Ds. J.R.A. Vlasblom

Collecte voor de Kerk

Deurcollecte voor de Diaconie

Kindernevendienst voor alle groepen

 

Zondag 24 december

Dienst om 9.30 uur: ds. L. de Ruiter uit Drachten

Collecte voor de Kerk

Kindernevendienst voor alle groepen

 

Zondag 24 december, Kerstnachtdienst

1e dienst: 19:30

2e dienst: 22:00

Voor nadere info: zie  nieuws

 

 

Maandag 25 december, Eerste Kerstdag

Dienst om 9.30 uur: Ds. J.R.A. Vlasblom

M.m.v. Blazersgroep en Klaas Hofstede

Collecte voor de Diaconie

Kindernevendienst voor alle groepen

 

 

Zondag 31 december

Dienst om 9.30 uur: Dhr Halsema

Collecte voor de Kerk

Kindernevendienst voor alle groepen

 

 

Zondag 31 december, Oudejaarsavond

Dienst om 19.30 uur: Ds. J.R.A. Vlasblom

Collecte voor de Kerk

 

 

Maandag 1 januari, Nieuwjaarsbijeenkomst in De Rank

Om 10.30 uur: Dhr. L. van der Ven uit Aldeboarn


 

 

Koffieochtenden in de Rank:

19 december 2017

2 januari 2018