KERKTELEFOON EN DE AGENDA VAN DE GEMEENTE.

 

           Alle gehouden kerkdiensten kunnen (nogmaals) worden beluisterd op internet.

                                         Klik
HIER voor de kerktelefoon.

 

 

Agenda met de kerkdiensten en overige activiteiten in de gemeente.

*** Het doorgeven van namen voor de bloemengroet van februari, kan doorgegeven worden aan Akkie Tolsma of Janny Bergsma.

 

Zondag 17 februari: kerkdienst, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: da. Y. Slik uit Balk.

De collecte tijdens de dienst is voor de Kerk.

Er is:  * kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

 

 

 

Dinsdag 19 februari: Mannen-Bijbelgespreksgroep, om 19.45 uur bij fam. M. Hoekstra.

 

 

 

Donderdag 21 februari: Passage, om 19.45 uur in De Rank.

 

 

 

Zondag 24 februari: kerkdienst, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: mevr. R. de Vries - Martini uit Drachten.

De collecte tijdens de dienst is voor de Zending.

Er is:  * kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

 

Zondag 24 februari: inleverdatum van de kopij voor de Paadwizer (paadwizer.nijbeets@hotmail.com).

 

 

 

Dinsdag 26 februari: Koffieuurtje voor 65-plussers, om 10.00 uur in De Rank.

Gastheer en -vrouw zijn: Bauke en Anneke de Jong.

 

 

 

Woensdag 27 februari: Catechisatie voor jongeren van klas 3 en 4 van het VO, om 19.30 uur in De Doarpstsjerke.

Woensdag 27 februari: Catechisatie voor jongeren vanaf klas 5 van het VO, om 20.20 uur in De Doarpstsjerke.

 

 

 

 

Vrijdag 1 maart: Catechese-Club voor klas 1 en 2 van het VO, om 19.30 uur in De Rank.

Thema: "Wijs op levensreis-2" (zie "Actief", "Clubs).

 

 

 

Zondag 3 maart: Iepen Doarren dienst met het thema: "Genade, niet goedkoop wel gratis", om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

m.m.v. Gospelgroep: "In HIs Name" (zie: Nieuws).

Voorganger is: ds.J. Vlasblom.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en bij de deur voor het Jeugdwerk.

Er is:  * kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

Na de dienst staat er koffie, thee, fris of limonade voor u/jullie klaar.

 

Zondag 3 maart: Gespreksdienst, om 19.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: ds.J. Vlasblom.

De collecte tijdens de dienst is voor de Kerk.

 

 

 

Woensdag 6 maart: Catechisatie voor jongeren van klas 3 en 4 van het VO, om 19.30 uur in De Doarpstsjerke.

Woensdag 6 maart: Catechisatie voor jongeren vanaf klas 5 van het VO, om 20.20 uur in De Doarpstsjerke.

 

 

Vrijdag 8 maart: Club voor klas 3 en 4 van het VO, om 19.30 uur in De Rank.

 

 

Zondag 10 maart kerkdienst, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

Voorganger is: 

De collecte tijdens de dienst is voor de 

Er is:  * kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

* oppas voor de 0 tot 4 jarigen.

* tienerdienst in De Rank.

 

 

Dinsdag 10 maart: Gemeentegroeigroep, om 19.45 uur bij fam. Wieger en Baukje Tolsma.

 

 

 

Vrijdag 15 maart: Catechese-Club voor klas 1 en 2 van het VO, om 19.30 uur in De Rank.

Thema: "Wijs op levensreis-3" (zie "Actief", "Clubs).

 

Vrijdag 22 maart: Groothuisbezoek: "Running Dinner".

 

 

 

Zondag 24 maart doopdienst, om 09.30 uur in De Doarpstsjerke.

 

 

 

Vrijdag 29 maart: Club voor klas 3 en 4 van het VO, om 19.30 uur in De Rank.

 

 

Zaterdag 6 april: Kledingbeurs in De Rank. Voor dorpsgenoten vanaf 13.00 uur (zie Nieuws).