KERKOMROEP EN DE AGENDA VAN DE GEMEENTE.       

Alle gehouden kerkdiensten kunnen (nogmaals) worden beluisterd op internet. 

Wanneer er op het pictogram van de tv wordt geklikt is de dienst ook te volgen met de beamerpresentatie erbij.
Luisteren en kijken kan door op deze link te klikken: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke-nij-beets

 


 

Laatste update website: Nieuwsbrief

 


 

Agenda met de kerkdiensten en activiteiten in de gemeente.

Zondag  17 oktober,  voorganger Da A Klomp - Hogeterp uit Marum, collecte is voor de Diaconie. Tienerdienst om 10.30 uur in De Rank

 

Zondag  24 oktober, voorganger Ds DJ van Bockhove uit Akkrum, collecte is voor de Kerk

 

Zondag  31 oktober, voorganger mevr Nynke Stallinga

 

Zondag  7 november, voorganger dhr L vd Ven

 

De diensten beginnen, tenzij anders vermeld, om 9.30 uur.

 

 


 

 

De Paadwizer is vervangen door nieuwsbrieven, die zoveel mogelijk per mail verzonden worden.     Krijgt u nog geen Nieuwsbrief per mail, dan kunt u dit aangeven via scriba@doarpstsjerke.nl