Algemeen Nut Beogende Instelling

 
 
Op deze pagina staan alle gegevens vermeld die de overheid van de gemeenten en diaconiën vraagt om de z.g. ANBI-status te behouden.
Dit heeft tot gevolg dat vrijwillige bijdragen en giften aan de kerk en / of de diaconie voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Ook zijn de kerk en de diaconie dan vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.
 
 
De gegevens zijn onderverdeeld in:
 
  
Algemeen
 
Bestuur
 
Doelstelling
 
Beleidsplan
 
Beloningsbeleid
 
Activiteiten
 
Financiën
 
 
 
   
Naam ANBI Protestantse Gemeente te Nij Beets
RSIN nr CVK (Fiscaal nummer Gemeente)
001951063
RSIN nr CVD (Fiscaal nummer Diaconie)
824134758
Website adres:
www.doarpstsjerke.nl
E-mail:
scriba@doarpstsjerke.nl
Adres:
Doarpsstrjitte 7
Postcode:
9245HP
Plaats:
Nij Beets
Postadres:
Doarpsstrjitte 7
Postcode:
9245HP
Plaats:
Nij Beets