Algemeen Nut Beogende Instelling
 
 
Op deze pagina staan alle gegevens vermeld die de overheid van de gemeenten en diaconiën vraagt om de z.g. ANBI-status te behouden.
Dit heeft tot gevolg dat vrijwillige bijdragen en giften aan de kerk en / of de diaconie voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Ook zijn de kerk en de diaconie dan vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.
 
 
De gegevens zijn onderverdeeld in:
 
  
Algemeen
 
Bestuur
 
Doelstelling
 
Beleidsplan
 
Beloningsbeleid
 
Activiteiten
 
Financiën