Algemeen Nut Beogende Instelling
 
Naam ANBI:
Protestantse gemeente te Nij Beets
RSIN nr CVK (Fiscaal nummer Gemeente)
001951063
RSIN nr CVD (Fiscaal nummer Diaconie)
824134758
Website adres:
www.doarpstsjerke.nl
E-mail:
scriba@doarpstsjerke.nl
Adres:
Doarpsstrjitte 7
Postcode:
9245HP
Plaats:
Nij Beets
Postadres:
Doarpsstrjitte 7
Postcode:
9245HP
Plaats:
Nij Beets
 
De Protestantse gemeente te Nij Beets is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Nij Beets.