Samen Op Weg

 

In 1992 zijn beide gemeenten vacant en wordt er gezamenlijk een predikant beroepen. Samen Op Weg is een feit, maar dan nog als federatie.

  

 

 


Als op 7 september 1992 ds. Poesiat beroepen wordt is hij de eerste predikant van de nieuwe Samen Op Weg gemeente Nij Beets. Twee weken later leidt hij niet zonder enige trots de eerste gezamenlijke kerkenraadvergadering. Formeel bestaan er nog steeds twee kerkenraden.

 

In 1995 wordt besloten om de Hervormde Kerk aan de Doarpsstrjitte te vernieuwen en gereed te maken voor de 21e eeuw. Een jaar later wordt een fraai verbouwde kerk heropend door Jonkvrouwe E.A.H. Baronesse Van Harinxma thoe Slooten, bestuurslid  van de Cornelia Stichting.

 

In 1997 vertrekt ds. Rob Poesiat . Hij wordt een jaar later opgevolgd door ds. Klomp.
Bij de verkiezing van ambtsdragers wordt voor het eerst besloten dat hervormden gereformeerde  en gereformeerden hervormde ambtsdragers mogen kiezen. Ook wordt in de kerkenraad gesproken over de groeiende wens onder de gemeenteleden om te komen tot één kerkgebouw. Er komen plannen op tafel om de Prikkeweikerk te verbouwen tot multifunctioneel zalencentrum. Dat gebeurt uiteindelijk in 2004.

 

In 2002 wordt een start gemaakt met de Message4U-diensten. Deze speciale diensten worden voor en door de jeugd georganiseerd en worden al gauw een begrip in de wijde omtrek.

 

 

Op 28 maart 2004 wordt de laatste dienst in het Gereformeerde kerkgebouw aan de Prikkewei gehouden.

 
 

De laatste dienst in de Prikkeweikerk

Het uitdragen van de Kanselbijbel, het Doopvont, het Avondmaalsstel en de Paaskaars

 

Een week later droegen de zelfde mensen deze tekenen de Hervormde kerk aan de Doarpsstjitte binnen.
Daar gaan we verder!

 

Verbouw
In april 2004 wordt de kerk verbouwd tot een multifunctieoneel  centrum met een mooie hal, toiletgroep en keuken/bar.

 

 

Verbouw en opening van De Rank

 

Musicals en andere zaken 
In 2001 besluit de kerkenraad, na intensief overleg en een gemeenteavond, om ook kinderen te verwelkomen aan het Heilig Avondmaal.
De gemeente stort zich massaal op de musical Jacob, een grootse happening waar heel kerkelijk, en een deel niet-kerkelijk, Nij Beets aan meedoet. Het succes van de musical en de passie die dit bij menigeen oproept, krijgt in 2007 een vervolg met de musical Ester. 

 

 Opvoering van de musical Esther

 


In 2007 wordt da. Annemarie Klomp – Hogeterp geestelijk verzorger bij Talant in Beetsterzwaag.  Hiervoor  is nodig dat zij als predikant met een bijzondere opdracht wordt beroepen door onze gemeente.

 

Mijlpalen
In 2008 bestaat het kerkgebouw van de S.O.W.-gemeente te Nij Beets 100 jaar en wel op zondag 16 november. De kerkdienst die ochtend bestaat uit drie actes: een kerkdienst uit 1908, één uit 1958 en één uit 2008.

  

De kerkenraad "van 1958"

 

 

En twee jaar later, op zondag 19 september 2010, viert de kerk trots de voltooiing van het fusieproces.