Geloven in God en leven in het vertrouwen dat Hij met je door het leven gaat is heel kostbaar en waardevol om door te geven aan de mensen om je heen. Samen met mensen, maar met name jongeren, te zoeken naar wie God is en wie God wil zijn voor ieder mens, van jong tot oud! En dan ook met name in het dagelijks leven, de wereld om ons heen, de wereld van elke dag. Op de catechese, de clubs, tienerdiensten praten we hier met elkaar over op een eigentijdse manier. En het met elkaar gemeente zijn, en dat ook beleven tijdens de M4U-diensten of andere kerkdiensten. Samen zingen, samen bidden en te luisteren naar Gods woord is waardevol en belangrijk.

- Kindernevendienst

- Tienerdienst

- Iepen doarren

- Crêche 

- Club

- Kerkcafé

- Catechisatie

- Overdenking