Catechisatie

Vanaf woensdag 11 oktober is er weer wekelijks catechisatie (behalve in de vakanties) in de Doarpstsjerke. We beginnen elke week gezamenlijk. Daarna gaan we in aparte groepen uiteen om over een onderwerp te praten. Na de catechisatie is er nog wat te drinken en kan er gezellig worden bijgekletst.

We gaan dit jaar van start met twee groepen. De eerste groep is voor de jeugd uit klas 1 t/m 3 en de tweede groep voor wie ouder is.  De leiding bestaat dit jaar uit Jeannette Bergsma,  Ashley Piet, Gert Jan Schoonhoven en ds. Jaap Vlasblom.