Maandelijks wordt voor de tieners vanaf klas 1 van het Voortgezet Onderwijs de Tienerdienst gehouden. Alle kinderen tot en met 15 jaar zijn hier van harte welkom. De Tienerdiensten vinden plaats in De Rank aan de Prikkewei en zijn van 09.30 tot 10.30 uur. De tienerdiensten worden zoveel mogelijk gehouden op de tweede zondag van de maand. Hou wel de agenda in de Paadwizer of op de site in de gaten, want het kan zijn dat we in verband met andere activiteiten in de kerk afwijken van ons rooster. De leiding is in  handen van Annet Biesma, Jeff Biesma, Klaas Vaatstra, Wytse de Haan, Margreet Poesiat en Tetsje kooistra.  Ze krijgen hierbij ondersteuning van enkele oudere jeugdleden.
 
Het doel van de Tienerdienst is om tieners bij onze kerk betrokken laten voelen. Hen een eigen plek geven, waar het “ons-gevoel” heerst en ze zichzelf mogen zijn.
Waar ze samen mogen bidden, bijbellezen, zingen, delen van gevoelens en/of talenten, leren over hun geloof te praten, leren naar elkaars denkbeelden en gedachtengangen te luisteren en te respecteren en zo met elkaar te groeien in het geloof.
 
De eerste tienerdienst was op zondag 14 oktober 2012.
 
 

Neem je vriend of vriendin mee want iedereen is welkom!
We hopen jullie te ontmoeten!