Catechisatie.

 

Ook dit seizoen is er weer wekelijks op de woensdagen om 19.30 uur catechisatie (behalve in de vakanties) in de Doarpstsjerke. We beginnen elke week gezamenlijk, waarna we in aparte groepen uiteen gaan om over een onderwerp te praten. Na de catechisatie is er nog wat te drinken en kan er gezellig worden bijgekletst.

We gaan dit jaar van start met twee groepen. De eerste groep is voor de jeugd uit klas 1 t/m 3 en de tweede groep voor wie ouder is.

We hopen je op de woensdagavonden te ontmoeten. 

 

De leiding: Jeannette Bergsma, Ashley Piet, Gert-Jan Schoonhoven en ds. Jaap Vlasblom.