Jeugdnieuws. ..


Gehoord op de tienerdienst van 11 februari:

 

ZEEP.

Een dominee had een buurman, die zeepfabrikant was. De zeepmaker zei: "Wat stelt godsdienst nou eigenlijk voor? Kijk naar de ellende en de toestand in de wereld na duizenden jaren godsdienstgeschiedenis! Als godsdienst waarheid is, wat heeft het dan te betekenen?"

De dominee zei niets, maar nam zijn buurman mee naar buiten. Daar liep een stel jongens, die van beneden tot boven onder de modder zaten. Hij zei: "Kijk daar nou eens naar. We hebben al generaties zeep, maar zij zijn net varkens! Wat heeft zeep dan voor zin?"

De buurman protesteerde: "Maar dominee, zeep heeft alleen maar werking als het gebruikt wordt!"

"Precies!", zei de dominee. "En met godsdienst is het niet anders!".

 

"Tienerdienst leiding en jeugd, bedankt voor de mooie, gezellige en inspirerende tienerdienst, die wij vanmorgen met jullie mee mochten maken!".

Groetjes, Nynke en Ingrid

 

Gezellige afsluiting voor alle jeugdwerkers van het afgelopen seizoen.

GOED JEUGDWERK DOE JE SAMEN!

Daarom hebben we vrijdag 1 juni met alle mensen die ervoor gezorgd hebben dat we het afgelopen seizoen prachtig jeugdwerk neer konden zetten, een gezellige bbq in en bij De Rank gehad. Tijdens het lekkere eten was er naast het stuk ontmoeting ook ruimte om DROMEN voor en DOMPERS over het jeugdwerk op post-its te schrijven en op te plakken. Na afloop kregen alle jeugdwerkers (in de leeftijd van 14 tot 50+, want onze jongeren zelf helpen n.l. ook mee tijdens de oppas en de kindernevendienst), als dank een fakkel mee met de tekst:

BEDANKT, DOOR JOUW INZET KON HET JEUGDWERK VLAMMEN!

Jeugdwerkers van onze gemeente, bedankt voor jullie ...

... geweldige inzet het afgelopen seizoen,

... julie gezellige aanwezigheid op de bbq,

... jullie dromen en dompers (die nemen wij natuurlijk mee),

... en jullie inzet om op wat voor manier dan ook bij te dragen om er volgend jaar weer wat moois van te maken.

Want dat gaan we doen!

Nu wensen wij jullie eerst een hele fijne zomer en vakantie toe!

 

Nynke Stallinga (jongerenwerker van Nij Beets)

Wieta Poelstra en Ingrid Stoker - van der Veen (jeugdouderlingen).

 

Agenda voor de jeugd.

Zondag 10 juni 09.30 uur Tienerdienst in De Rank.