NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS

 

3 maart Iepen Doarren dienst

Op 3 maart is er een themadienst met medewerking van gospelgroep:

"In His Name".

 

 

Thema van deze dienst is: Genade, niet goedkoop, wel gratis.

Wat betekent genade voor u, jou en mij? In dit programma proberen we duidelijk te maken dat God Zijn genade wil schenken aan iedereen die in Hem gelooft; GRATIS! Het belooft een zeer afwisselend en interactief programma te worden voor jong en oud.

Komt dus allen!

 

Commissie Iepen Doarren Diensten.

 

 

 

 

OPROEP

 

Zaterdag 6 april

organiseren wij voor de mensen van de Voedselbank

Opsterland en Akkrum een kledingbeurs.

’s Ochtends is de kledingbeurs bestemd voor de mensen van de voedselbank.

’s Middags van 13.00 tot 14.30 uur is een ieder van Harte Welkom

 

Wij zijn op zoek naar mooie en schone

kleding, jassen, schoenen

in alle soorten en maten

voor kinderen, mannen en vrouwen.

 

In te leveren bij:

Minke Rinzema, D. Nieuwenhuisweg 11, telefoon 461298

Elisabeth Mulder, De Els 7, telefoon 461304

Ook staat er een verzameldoos in de hal van de Doarpstsjerke

De kleding kan ook bij u opgehaald worden, bel dan met:

Sake Bergsma, telefoon 461718

 

Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen bij het sorteren van de kleding. U kunt zich opgeven via de mail: geartsje@deblauwekamp.nl of telefoon: 383176

 

Alvast hartelijk dank,

Diaconie Doarpstsjerke Nij Beets