Tip van een gemeentelid:

De Eerst Dit Bijbelpodcast

Eerst dit is een dagelijkse Bijbelpodcast van EO en IZB voor thuis of onderweg. Elke dag ontvang je in 7 minuten een bijbellezing en relevante overdenking.

Iedere moderne telefoon of tablet heeft wel een app voor podcasts. Vergelijk het met een dagboek (voor de ouderen onder ons) of een dagelijks aflevering van een serie.

Ook is er een speciale Eerst Dit App voor mensen die dat handiger vinden dan het opzoeken vaneen podcast. Het resultaat is hetzelfde :)

Klik op het plaatje voor meer informatie op de website van de EO.

 

 


 

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 is van start!


Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen
plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiƫle bijdrage over te maken.
Deze week valt ook bij u de brief op de mat.


Ook in 2022 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit,
investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn. Daar hebben we uw steun bij
nodig ! De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiƫle steun van haar leden. Doe daarom
mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.


Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze
al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

 


Groothuisbezoek: save the date!


De kerkenraad is druk bezig met de voorbereidingen voor het groothuisbezoek.
Veiligheidshalve willen we deze niet organiseren bij gemeenteleden thuis maar in de Rank.
Dat willen we doen in een viertal bijeenkomsten op 21,22,23 en 24 maart a.s.


Het thema waar we met elkaar over in gesprek gaan zal zijn: De zeven kenmerken van een
gezonde gemeente. Daarbij gebruiken we de bijbeltekst uit 1 Corinthiƫrs 12: 4-6, 11-
21,26,27,31b en 13:1-2 als uitgangspunt. In de loop van februari krijgt u meer informatie
over het groothuisbezoek en hoe u zich hiervoor kunt opgeven.


Maar als u de week van 21-24 maart a.s. alvast wat vrij wilt houden, dan komt het vast
allemaal goed!

  

Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2022
Licht in het duister


Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij        
de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in
2022 plaats van 16 t/m 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen
christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor
anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.


Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Betlehem uit MatteĆ¼s 2. Kerken uit het Midden-
Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het MatteĆ¼s-evangelie, waarin het
verhaal wordt verteld van magiƫrs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij
Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen
naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is
het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.


Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De
wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben
dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus
die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.


De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van
Kerken. Meer informatie is te vinden op www.weekvangebed.nl

 

 


 

Jaarthema 2021/2022 - Van U is de toekomst

De woorden 'Van U is de toekomst' zijn afkomstig uit dit lied van Huub Oosterhuis.

 

 


 


 

 

Sinds juli maken we gebruik van onze nieuwe beeld en geluid installatie. Voor een kleine sfeer impressie:

 

    De nieuwe regie opstelling

 

 

Uitzendingen zijn vanaf nu te volgen via https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke-nij-beets