De Paadwizer is vervangen door nieuwsbrieven, die zoveel mogelijk per mail verzonden worden.

Krijgt u nog geen Nieuwsbrief per mail, dan kunt u dit aangeven bij Ds. J. Vlasblom.

 

 

Nieuwsbrief

 

Nummer 30                                                                        22 april 2021

 

Geduld

Het bekende spreekwoord ‘Geduld is een schone zaak’, lijkt steeds minder op te gaan. Mensen zijn moe van de maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Moe van het wachten op de vaccinatie. Velen zijn weer meer onderweg en ook het aantal georganiseerde activiteiten, vaak in het kader van fieldlab, neemt toe. 

Het geduld lijkt op en dat deed me denken aan twee mensen uit het oude Testament, die behoorlijk wat geduld moeten hebben gehad. Zaten de mensen toen anders in elkaar? Wat heeft hen door de wachttijd heen geholpen?

Hoelang heeft Isaäk niet moeten wachten tot de knecht van zijn vader Abraham naar het land van afkomst is gereisd om daar een geschikte vrouw te vinden. Heen en terug en dat was niet naast de deur.

Het geduld van zijn zoon Jakob moet nog vele malen groter zijn geweest. Eenentwintig jaar heeft het geduurd voordat hij met zijn vrouwen, kinderen en bezit weer terug kon naar Kanaän.

Zijn vlucht en thuiskomst roept de vraag op: Hoelang vluchtelingen niet wachten op een verblijfsvergunning en de kans om misschien ooit nog een keer terug te kunnen, al is het maar voor bezoek aan familie?

Wat hen er precies doorheen heeft geholpen staat niet in de Bijbel. Bij Jakob misschien het geloof in de belofte van God. Bij Isaäk eerder de hoop, dat de zoektocht naar een vrouw zou slagen. Het belangrijkste is waarschijnlijk geweest om te proberen hoop te houden en zo vol te houden. 

 

Kerkdiensten

Zondag 25 april is de voorganger ds. Jaap Vlasblom.

Collecte: Kerk

Zondag 2 mei is de voorganger mevr. G. van der Meer uit Wirdum.

Collecte: Kerk (noodhulp) en jeugdwerk

 

De diensten beginnen om 9.30 uur en aanmelden kan t/m vrijdag voorafgaand aan de dienst op het mailadres kerkdienstnijbeets@gmail.com of eventueel per telefoon bij dominee.

 

Luisteren en kijken kan via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21134

 

Voor de Kinderkerk loopt het opgeven via het mailadres: knd@doarpstsjerke.nl

 

Vakantie ds. Vlasblom

Van 1 t/m 9 mei heb ik vakantie. Voor ernstige zaken kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad.

 

Inleveren kopij voor de nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 6 mei. Wanneer iemand kopij heeft voor de nieuwsbrief kan dit tot woensdag 5 mei gestuurd worden naar jaap.vlasblom@ziggo.nl