De Paadwizer is vervangen door nieuwsbrieven, die zoveel mogelijk per mail verzonden worden.

Krijgt u nog geen Nieuwsbrief per mail, dan kunt u dit aangeven via scriba@doarpstsjerke.nl

 

 

Nieuwsbrief

 

Nummer 36                                                                        29 juli 2021

 

Terugblikken

Wanneer je afscheid neemt hoort terugblikken erbij. De jaren voorbij laten gaan en terugdenken aan wat er in die tijd gebeurd is. De goede en mooie, maar ook de verdrietige en moeilijke dingen. De zaken die goed zijn gegaan, maar ook waar je fouten hebt gemaakt.

Veel komt dan voorbij, te veel om te benoemen of naar voren te halen. Juist ook omdat de meest persoonlijke gesprekken vaak de diepste indruk hebben gemaakt.

Veel is er dan om dankbaar voor te zijn en nog even bij stil te staan. Even, want het leven speelt zich niet af in het verleden, hoewel het verleden wel invloed heeft op het nu. Soms zelfs heel veel invloed.

Voor mij is daarom het geloof zo belangrijk. In geloof mag er altijd naar voren worden gekeken. Het geloof wil ons helpen om een weg te zoeken in het leven, met alles wat daarbij hoort. Het wil ons zicht geven op de toekomst, op het leven dat voor ons ligt, zelfs als er dingen zijn die de blik naar voren in de weg staan. Daarbij is er een centrale plek voor Gods liefde, zoals Paulus ons voorhoudt in de brief aan de Efeziërs: ‘Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.’        

 

Kerkdiensten

Zondag 1 augustus is de voorganger ds. Jaap Vlasblom.

Collecte: Kerk en Jeugd

Zondag 8 augustus is de voorganger dhr. E. van Halsema uit Kampen.

Collecte: Diaconie

Zondag 15 augustus is de voorganger ds. Marcus Klomp uit Marum.

Collecte: Zending

Zondag 22 augustus is de afscheidsdienst van Ds. Vlasblom. Deze dienst begint om 10.30 uur.

Collecte: Kerk

Zondag 29 augustus is de voorganger mevr. G. van der Meer uit Wirdum

Collecte: Kerk

 

De diensten beginnen om 9.30 uur en aanmelden kan t/m vrijdag voorafgaand aan de dienst op het mailadres kerkdienstnijbeets@gmail.com of eventueel per telefoon bij dominee.

 

Luisteren en kijken kan via https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2489-doarpstsjerke-nij-beets

 

Voor de Kinderkerk loopt het opgeven via het mailadres: knd@doarpstsjerke.nl

 

Afscheid Ds. Jaap Vlasblom

Op zondag 22 augustus a.s. zal Ds. Jaap Vlasblom afscheid nemen van onze gemeente. Vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om dit op grootse en uitbundige wijze te doen. Daarom is gekozen voor een ietwat aangepaste vorm. In overleg met Jaap is gekozen voor een lopende receptie. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 20 augustus a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in de Rank.  Bij mooi weer kan er ook nog naar buiten worden uitgeweken.

Bij binnenkomst liggen in de hal kaarten klaar waar u een persoonlijke wens of groet op kunt schrijven. Uiteraard kunt u ook thuis op een kaartje of een A-viertje uw herinneringen aan Jaap schrijven of op andere wijze vormgeven.  Alles wordt verzameld in een mand en later aan het gezin Vlasblom overhandigd.

Zondag 22 augustus wordt het afscheidsweekend afgesloten met een speciale dienst waarin Jaap voor het laatst zal voorgaan. De dienst begint om 10.30 uur. Vanwege het beperkte aantal toegestane zitplaatsen zullen hierbij enkel genodigden aanwezig zijn. Als gemeentelid kunt u thuis de dienst live meebeleven via www.kerkdienstgemist.nl.  

Op deze wijze hopen we toch op een fijne manier van elkaar afscheid te nemen.

De Kerkenraad.

 

Stapje extra…

U zult inmiddels wel via de bekende kanalen vernomen hebben dat onze predikant Jaap Vlasblom Nij Beets gaat verruilen voor de gemeente van Spijkenisse, wat met 72.000 inwoners wel een stukje groter is dan ons dorp. Spijkenisse is de hoofdplaats van de gemeente Nissewaard en ligt eigenlijk op een eiland: Putten.

Hoezeer we Jaap deze stap ook gunnen, hij laat al snel een flinke leegte achter. Niet alleen op persoonlijk vlak, ook op kerkelijk gebied. Als gemeente zullen we ons ongeveer een jaar zelf moeten redden. Althans, met hulp van een ambulante predikant die ons met de belangrijkste werkzaamheden zal ondersteunen.

Vanuit de kerkenraad is inmiddels een voorbereidingscommissie gestart met de zoektocht naar een ambulante predikant. Via de mobiliteitspool van de PKN hopen we binnenkort met enkele kandidaten in gesprek te kunnen. De ambulante predikant zal voor een beperkt aantal uren per week de noodzakelijke werkzaamheden en taken verrichten in onze gemeente. Als de interim-predikant aan de slag is gegaan, wordt het beroepingswerk gestart. Uiteraard zal eerst een profielschets moeten worden opgesteld. Aan welke predikant heeft onze gemeente in deze periode behoefte? Welke kwaliteiten moet hij of zij hebben? Enfin, hiervoor zal na de zomer een speciale gemeenteavond worden georganiseerd. Uw mening telt natuurlijk in het bijzonder.

Al met al volgen de komende maanden spannende tijden. Tijden waarin we met elkaar een stapje extra moeten zetten, zodat we een florerende gemeente kunnen presenteren aan onze nieuwe predikant. Want eerlijk gezegd, er zijn nog wel wat helpende handen nodig. Corona heeft dit misschien ook wel wat ‘in de hand gewerkt.’ Juist nu hebben we elkaar dan ook hard nodig. Bijvoorbeeld voor:

1.  het regelen van de organisten

2.  omtinkerswerk

3.  het bedienen van de beamer tijdens de kerkdienst of de cameraregie

4.  catechisatieleiding

5.  clubleiding

6.  webmaster die de website ‘up to date’ houdt

7. tienerdienstleiding

8.  kindernevendienst

Wil jij of u dat extra stapje zetten? Voor de punten 4, 5, 7 en 8 kun je dan contact opnemen met de jeugdouderlingen .

Voor een rol in de andere punten kan contact worden gelegd met onze scriba: scriba@doarpstsjerke.nl

Tot slot hopen wij van harte dat we na de zomervakantie weer van meer vrijheden kunnen genieten en langzamerhand onze activiteiten in het nieuwe seizoen mogen opstarten. Met Gods hulp zal het ons zeker lukken!

 

De kerkenraad.

 

Vakantie ds. Vlasblom

Van 2 t/m 8 augustus heb ik nog een paar dagen vakantie. Voor ernstige zaken kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad.

 

Inleveren kopij voor de nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 26 augustus. Wanneer iemand kopij heeft voor de nieuwsbrief kan dit tot woensdag 25 augustus gestuurd worden naar scriba@doarpstsjerke.nl