De Paadwizer is vervangen door nieuwsbrieven, die zoveel mogelijk per mail verzonden worden.

Krijgt u nog geen Nieuwsbrief per mail, dan kunt u dit aangeven bij Ds. J. Vlasblom.

 

 

Nummer 15                                                                17 september 2020

 

Een goede nacht

Bij het lezen van het verhaal van Jakob heb ik me vaak afgevraagd, hoe goed zijn nacht zal zijn geweest. Op de vlucht voor zijn broer Ezau, op de lange weg naar zijn oom Laban is de zon ondergegaan en zoekt hij een plek om te slapen. ‘Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen.’ Een steen onder het hoofd is niet comfortabel. Misschien was hij zo moe dat hij, ondanks zorgen en angst, een goede nachtrust had. Misschien is hij ook vaak wakker geschrokken door het ongemakkelijke hoofdkussen. 

Die steen verhindert niet dat het voor Jakob een goede nacht wordt, door de droom van God. Hij kan weer toekomst voor zich zien. Het licht van God breekt door de nacht heen. Dat doet denken aan de Paasnacht, waarover Willem Barnard in lied 655 dicht: ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang! Hij laaft u heel uw leven lang met water uit de harde steen. Het is vol wonderen om u heen.’

Uit dat Paasgeloof mogen we leven ook nu de nachten weer langer worden.

 

Kerkdiensten

Op zondag 20 september is er een openluchtdienst op It Boerehiem (Kanaelwei Súd 12) met als voorganger Ds. J. Vlasblom.

Muziek en begeleiding van de gemeentezang: Double Brothers

Aanvang 10 uur. Aanmelden hoeft niet.

Collecte: Kerk

Op zondag 27 september is de voorganger ds. J. Vlasblom

Collecte: Diaconie

 

Aanmelden voor de kerkdienst van 27 september kan tot de vrijdagavond ervoor op het mailadres kerkdienstnijbeets@gmail.com of eventueel per telefoon bij dominee.

 

Startzondag 20 september

Als het goed is heeft iedereen een uitnodiging voor de openluchtdienst ontvangen, maar anders is deze te vinden op de website onder het kopje nieuws. Misschien is het goed om te vermelden dat deze dienst niet kan worden uitgezonden via kerkomroep.

Verder nog ter aanvulling: voor de Kinderkerk kan worden opgegeven via het gebruikelijke mailadres: knd@doarpstsjerke.nl

 

Vooraankondiging gespreksdienst

Op 4 oktober zal de eerste gespreksdienst van dit seizoen worden gehouden. De bedoeling is om dit in de Doarpstsjerke te doen. Wel wordt gevraagd om aanmelding voor de vrijdagavond via jaap.vlasblom@ziggo.nl, want dan kunnen we de zaal daarop inrichten.

Dit seizoen gaan we verhalen over Mozes lezen en we beginnen met Exodus 2: 1 t/m 22.

 

Koffieuurtje

De komende data voor het koffieuurtje zijn:

22 september en 6 oktober

Voor eventueel vervoer kan met een gastdame contact opgenomen worden, wel wordt in lijn met de voorschriften van het RIVM gevraagd om in de auto heen en terug een mondmasker te dragen. 

 

Club/catechese en andere catechesegroepen

Er is besloten om de club/catechese en andere catechesegroepen na de herfstvakantie op te starten. Voor de herfstvakantie zullen er voor de verschillende groepen uitnodigingen worden verstuurd.

 

Inleveren kopij voor de nieuwsbrief en de Paadwizer

De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 1 oktober. Wanneer iemand kopij heeft voor deze nieuwsbrief kan dit gestuurd worden naar jaap.vlasblom@ziggo.nl

Kopij voor de Paadwizer kan t/m 27 september worden ingeleverd op het bekende adres, waarna gekeken zal worden of er voldoende kopij is binnengekomen.