Welkom op de website van de protestantse gemeente
van Nij Beets

 

Ons resten geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

(1 Korintiërs 13: 13)


Deze bekende woorden uit het loflied op de liefde van Paulus zijn het uitgangspunt van het werk in onze gemeente.
We leven als gemeente uit het geloof in de liefde van God. Hij wil ons ontmoeten in zijn liefde en zo hebben wij Hem leren kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Op geheel eigen en steeds nieuwe wijze kunnen wij God tegenkomen in ons leven en in de wereld. De Bijbel vertelt ons hoe Gods Heilige Geest in deze wereld actief is als wind, die nooit stilstaat, maar altijd weer mensen en dingen in beweging zet. De Bijbel vertelt ook over de liefde van God, waarmee Hij in Jezus naast ons is komen staan en ons heeft meegenomen op de weg naar zijn toekomst. Een weg, die voor ons ligt in de kerk en hier op aarde, maar perspectieven opent die daar ver bovenuit gaan.
Geloof, hoop en liefde, deze drie woorden zijn de basis. In de gemeente zijn het als het goed is levende woorden. Woorden, die een stevig fundament zijn, maar tegelijk ook een weg wijzen. Woorden, die wanneer ze uitgesproken worden ook daden oproepen.

Ons geloof in Gods liefde is wat we met elkaar willen beleven op zoveel verschillende manieren. In de kerkdiensten, in het pastoraat, in gespreksgroepen en jeugdwerk.
Vanuit dit geloof mogen we hoop hebben op de toekomst van God. Het mag ook steeds opnieuw hoop geven bij alles wat we in de gemeente doen, omdat we weten dat het nooit zinloos is. Wij mogen en kunnen meewerken aan Gods Koninkrijk en daarbij mogen we weten dat God op onverwachte en verrassende manieren werkt in deze wereld.

U bent van harte welkom om met ons mee te doen.

 

De kerkenraad van
de Protestantse Gemeente
van Nij Beets

 

Vacant

 

Op zondag 22 augustus 2021 heeft Ds. Jaap Vlasblom een beroep aangenomen in Spijkenisse en afscheid genomen van onze gemeente.  De Protestantse gemeente Nij Beets is dus momenteel 'vacant'. Een voorbereidingscommissie is daarop meteen gestart met de zoektocht naar een tijdelijke ambulante predikant. Die is gevonden in de persoon van Ds. Gerrit van den Dool. Gerrit is 70 jaar, emeritus en momenteel woonachtig in het Drentse Vledder. Vanaf 1 november is hij voor 12 uur per week voor in ieder geval een half jaar aan onze gemeente verbonden. Hier zijn wij uiteraard zeer blij mee!

 

Loopbaan
Na zijn studie theologie aan de VU werd Gerrit als jonge predikant beroepen door de gereformeerde kerk van Wapenveld, onder Zwolle. “Kerkelijk erg meelevend. Zesduizend inwoners, zeven kerken. Ik heb er een goede tijd gehad,” aldus Gerrit. Na de Noord-Veluwe volgde de Oranjekerk in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek. Daar stond hij bijna zestien jaar, tot zijn vertrek naar Willemsoord in Steenwijkerland met zijn karakteristieke koloniekerkje uit 1850, opgericht door Maatschappij van Weldadigheid. De kolonisten, die in de omgeving land moesten ontginnen, vormden de grootste groep kerkgangers in Willemsoord. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus gaf hij aan bij het mobiliteitscentrum van de PKN dat hij wel weer als ambulante predikant een gemeente tijdelijk wilde ondersteunen. Dat werd al gauw Nij Beets.

 

Zorgvuldig
De volgende werkzaamheden zullen in het komende jaar Gerrits bijzondere aandacht krijgen: pastoraat in het dorp, het leiden van enkele zondagsdiensten en rouw- en trouwdiensten, ondersteuning in het beroepingsproces, de groothuisbezoeken en het verzorgen van de meditatie in de nieuwsbrief. Ds. van den Dool is bereikbaar via: 06 20369072 of per mail: gvddool@gmail.com .

 

Inmiddels is ook de beroepingscommissie gevormd die aan de slag is gegaan met de zoektocht naar een nieuwe predikant. Voor de beroepingsprocedure is samen met de gemeente een profielschets opgesteld.  Aan welke predikant heeft onze gemeente in deze periode behoefte? Welke kwaliteiten moet hij of zij hebben? Het is belangrijk dat er uiteindelijk iemand gevonden wordt die past bij onze gemeente. Na goedkeurig van de profielschets van gemeente én de gewenste predikantskandidaat op de gemeenteavond van 3 november jl. is de wervingscampagne gestart.

Alle relevante documenten vind u hier op onze website

Met Gods zegen leidt dit vast tot een fijne nieuwe herder van onze gemeente!

 

 

 

Ds. Gerrit van den Dool